بیوگرافی    تیم ما

مسعود حشمتیان

گوینده و نریتور

بنده مسعود حشمتیان فدائی ۳۵ ساله، متولد تهران ساکن کرج متاهل.
تخصص بنده در زمینه گویندگی میباشد و سابقه کار در رادیو دارالفنون و رادیو خانه صدای البرز و چند نمونه کار گویندگی پخش شده در رادیو جوان و همچنین خواندن نریشن و تیزر تبلیغاتی برای چند موسسه و شرکت و افتخار شاگردی استادان شاخص صدا و سیما همچون بهروز رضوی، محمد حسین سروش کارشناس صدا و همچنین جناب آقای کاظمی بنیانگذار ساخت تیزر تبلیغاتی در ایران و جناب آقای مدقالچی را داشتم و اکنون در زمینه تیزر و نریشن و آنونس میتوانم در خدمت شما عزیزان باشم

تتنیس مدیا - مسعود حشمتیان

نمونه  صدا

نمونه صداهای گوینده