گویندگان و تنظیم‌کنندگان

تیم   ما

با گویندگان و تنظیم کنندگان صدای ما آشنا شوید

بانک صدای تتنیس مدیا متشکل از گویندگان حرفه‌ای و آماتور، در زمینه‌های گویندگی و نریشن و مسترینگ زیر نظر اساتید پیشکسوت این حوزه می‌باشند که تعلیم و تربیت شده‌اند و هر کدام از آنها آثارهای ماندگار و ارزشمندی را در تجربه‌های کاری و حرفه‌ای خود ثبت کرده‌اند.

با گویندگان و تنظیم‌کنندگان صدای ما آشنا شوید

بانک صدای تتنیس مدیا متشکل از گویندگان حرفه‌ای و آماتور، در زمینه‌های گویندگی و نریشن و مسترینگ زیر نظر اساتید پیشکسوت این حوزه می‌باشند که تعلیم و تربیت شده‌اند و هر کدام از آنها آثارهای ماندگار و ارزشمندی را در تجربه‌های کاری و حرفه‌ای خود ثبت کرده‌اند.