تتنیس مدیا - ورکشاپ سنتر

تجربه همکاری ورکشاپ سنتر در مورد تتنیس مدیا:
برای دوره های آموزشی خودم به تیزرها و پست‌های جذاب در شبکه‌های اجتماعی نیاز دارم. با پشنهادات و نیازسنجی‌های کاربردی و دقیق، باعث شد پکیج‌های آموزشی من خیلی خوب دیده و فروخته بشه.

پروژه‌های انجام شده: