تتنیس مدیا - فراز دانه آوند

تجربه همکاری فراز دانه آوند در مورد تتنیس مدیا:
ما نیازمند پکیج تبلیغاتی برای رشد و تعالی شرکت و ارائه خدماتمون بودیم که تتنیس مدیا با نیازسنجی درست و دقیق، نریشن‌های بسیار جذاب، اکولایزرهای زیبا و تیزرهای تبلیغاتی، برای ما انجام دادند.

پروژه‌های انجام شده: