تتنیس مدیا - رادیو دارالفنون

تجربه همکاری رادیو دارالفنون در مورد تتنیس مدیا:
مجموعه دارالفنون نیازمند یک سرپرست قدرتمند و توانا از نظر فنی و اجرایی بود که بتواند هنرجویان دوره گویندگی را در جهت ضبط کلیپ‌ها، پادکست‌ها و نریشن‌های مختلف در سطح خوب تعلیم و تربیت کند.

پروژه‌های انجام شده: