تتنیس مدیا - اس ام بی پارسیان

تجربه همکاری اس ام بی پارسیان در مورد تتنیس مدیا:
این گروه بعد از سفارش کار و نیازسنجی شرکت ما، این گروه نه تنها پروژه رو قبل از موعد مقرر دادن بلکه یک کار حرفه ای و تمیز به ما تحویل دادن که فروش محصولات ما رو برای فروشگاه رفاه چند برابر کرد.

پروژه‌های انجام شده: