بیوگرافی    تیم ما

مصطفی میرزایی

سرپرست گویندگان و نریتور

مصطفی میرزایی هستم کارشناس IT و سرپرست گروه تتنیس مدیا
با قدرت و عشق آماده ارائه به دوستانی چون شما هستم. دوره گویندگی رو در نزد استاد پیشکسوت آقای نصراله مدقالچی گذراندم و حدود 10 سال است که در این حوزه فعالیت میکنم. به عنوان سرپرست گویندگان در رادیو دارالفنون فعال بودم و همچنین همکاری با مجله موفقیت به عنوان نریتور و گوینده مجله، نیز در کارنامه کاری من است.

تتنیس مدیا - مصطفی میرزایی

نمونه  صدا

نمونه صداهای گوینده