تتنیس مدیا - ورکشاپر

تجربه همکاری ورکشاپر در مورد تتنیس مدیا:
تیم جوان و قدرتمند تتنیس مدیا، پادکست ها و تیزر ها رو ظرف مدت معین با صداهای خوب و میکس آهنگ جذاب و با کیفیت بالا در قالب زیبا به ما تحویل دادند.

پروژه‌های انجام شده: