تتنیس مدیا - آلاله آسمان آبی

تجربه همکاری آژانس مسافرتی آلاله در مورد تتنیس مدیا:
ما شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری هستیم تیزر ساخته شده توسط تتنیس مدیا را در سینما آزادی تهران به نمایش گذاشتیم که مورد استقبال مشتریان ما قرار گرفت و مشتریان ما را چند برابر کرد

پروژه‌های انجام شده: