تتنیس مدیا - کورسی

تجربه همکاری کورسی در مورد تتنیس مدیا:
لحن‌های آموزشی که برای ویدئو‌ها نیاز داشتیم بسیار دقیق بود که تتنیس مدیا با تیم حرفه‌ای خودش تونست این کار رو برامون به بهترین شکل انجام بده. ما الان هم با این گروه همکاری داریم.

پروژه‌های انجام شده: